Flaggen

Petter Mattson

Flaggkapten

Filip Enander

1. Flaggadjutant

Vakant

2. Flaggadjutant

Vakant

3. Flaggadjutant

Oliver Bucaro

Stabsintendent

Vakant

Flöjt

...

ACEDEMIA MARIQUE

Thomas Engevall

ÖverInspector et Storamiral

B-A Johansson

GeneralInspector

Peter Sandwall

Amiraldirektör

Jonas Hård-af Segerstad

ProInspector FL

Jan Elvin

IdrottsInspector

...

EMERITUS

Flaggkapten emeriti

Flaggskeppare Mats Ericsson

Flaggkapten II Claes Nordenborg

Flaggkapten em III Carl Gustav Samuelson

Flaggkapten em IV Claes-Göran Velin

Flaggkapten em V Lars G Hallgren

Flaggkapten em VI Jan O Rutqvist

Flaggkapten em VII Håkan Jonsson

Flaggkapten em VIII Peter Jeansson †

Flaggkapten em IX Per Strömbäck

Flaggkapten em X Henrik Söderberg

Flaggkapten em XI Mikael Brännvall

Flaggkapten em XII Carl Alströmer

Flaggkapten em XIII Markus Derblom

Flaggkapten em XIV Per Oredsson

Flaggkapten em XV David Ullman

Flaggkapten em XVI Jakob Hägglund

Flaggkapten em XVII Rickard Hellman

Flaggkapten em XVIII Claes Lundgren

Flaggkapten em XIX Sebastian Sundberg

Flaggkapten em XX Mats Burberg

Storamiral

Storamiral em I Bengt Lundvall †

Storamiral em II Bengt Rasin †

Storamiral em III Carl-Fredrik Algernon †

Storamiral em IV Claes Tornberg

Storamiral em V Bertil Björkman

Storamiral em VI Göran Larsbrink

ProInspektor

ProInspector em I Lars Ihrfors †

ProInspector em II Jasper Hein †

ProInspector em III Henrik Breide

ProInspector em IV Fredrik Hillelson

ProInspector em V Lennart Danielsson

ProInspector em VI Kaj Nielsen

ProInspector em VII Per Wahlberg

ProInspector Maximus Anders Norling

MusikInspektor

MusikInspector em I Björn Skärfstad †