Flaggkapten

Flaggkaptens Ord

Bäste bröder,

Mer än ett halvt sekel har gått sedan flaggskeppare Mats Ericsson, år 1968, här i Uppsala grundade den främsta av navalakademiska föreningar. UppSjö har sedan dess givit oss en rad oförglömliga stunder hos Uppsalas nationer, på Rundelsgränd, i Grindstugan och på många andra platser.

Ibland stormar det, ibland är det bleke. UppSjö kommer alltjämt bestå och UppSjö kommer alltjämt behålla den starka ställning hos navalakademiker som vi alla känner igen.

Med hopp om ett snart återseende.

- Med Corpsen för UppSjö

Petter Mattsson
Flaggkapten UppSjö